پناهجویان در جزیره مانوس در چه وضعیتی به سر می برند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پناهجویان در جزیره مانوس در چه وضعیتی به سر می‌برند؟

حدود ۶۰ پناهجو در بازداشتگاه جزیره مانوس، در معرض خطر برگردانده شدن به کشورشان هستند که اکثرشان ایرانی‌اند. همزمان هفتاد سازمان حامی حقوق پناهجویان، در نامه‌ای به نخست وزیر استرالیا، خواستار انتقال فوری پناهجویان از جزیره‌های مانوس و نائورو به استرالیا شدند. به دنبال کشمکش‌ها سر توافق آمریکا و استرالیا، نگرانی‌ها از آینده این پناهجویان بیشتر شده.

فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.