اولین و تنها دادستان زن در ولایت نیمروز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین و تنها دادستان زن در ولایت نیمروز

زنان نیمروز برای دادخواهی در برابر بدرفتاری‌هایی که در خانه یا بیرون از خانه با آنها می‌شود، یک مرجع تازه پیدا کرده‌اند. حسینه خیرزاد اولین و تنها دادستان زن در این ولایت سنتی است که برای مبارزه با خشونت علیه زنان آستین بالا زده است.

او در پنج ماه ماموریتش در ولایت نیمروز به ده‌ها پرونده رسیدگی کرده. خبرنگار ما ارشاد هنریار در آخرین گزارشش از نیمروز پای صحبت حَسینه خیرزاد نشسته.