تعلیق فعالیت صلیب‌سرخ در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعلیق فعالیت صلیب‌سرخ در افغانستان

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فعالیتش را در سراسر افغانستان به طور موقت متوقف کرده. صلیب سرخ این تصمیم را پس از کشته شدن شش کارمندش در شمال افغانستان گرفته. دیروز افراد مسلح، کارمندان محلی این سازمان را در ولایت جوزجان در شمال کشور کشتند. دو کارمند دیگر این سازمان همچنان ناپدیدند. هنوز هیچ گروهی مسوولیت حمله را به عهده نگرفته.

عالیه رجایی از کابل گزارش می‌دهد.