دیدار رییس جمهور افغانستان با خانواده های دیپلماتهای هراتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار رئیس جمهوری افغانستان با خانواده های دیپلمات‌های اماراتی

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به امارات متحده عربی رفت و با مقامها و خانواده های دیپلماتهای اماراتی که ماه پیش در قندهار کشته شدند، دیدار کرد. کاخ ریاست جمهوری می‌گوید گفتگو درباره همکاری های دوجانبه با امارات و مسایل امنیتی از اهداف اصلی این سفر است. ماه گذشته پنج دیپلمات اماراتی در بمبگذاری در مهمانسرای والی قندهار کشته شدند.

ارشاد هنریار از کابل گزارش می دهد.