'صدای ما را از کابل می‌شنوید' - روز جهانی رادیو در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'صدای ما را از کابل می‌شنوید' - روز جهانی رادیو در افغانستان

حدود یک قرن از ورود رادیو به خانه‌های مردم افغانستان می گذرد. امان‌الله خان، پادشاه وقت افغانستان به کمک مهندسان آلمانی دستگاه‌های رادیو را به این کشور آورد. پخش رادیو کابل برای اولین بار از «کوته‌ی لندنی» آغاز شد؛ ساختمان باشکوهی که معماریِ بریتانیایی آن در شهر قدیم کابل خودنمایی می‌کرد. وحید پیکان از کابل گزارش میدهد: