برگزاری جشن عشاق در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری جشن عشاق در افغانستان

در افغانستان امروز عده ای از جوانان روز والنتاین را جشن گرفتند. با دادن و گل و کادو به یکدیگر. چهاردهم فوریه هر سال فرصتی ‌شده تا جوانان افغان هم به عشق و عاشقی فکر کنند. عالیه رجایی در گزارشش از کابل می‌گوید: حال و هوای شهر امروز متفاوت بود.