.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کابل: اتئلاف سرما و اعتیاد هر شب جان ده را نفر می‌گیرد

مقام‌های افغان می‌گویند سرما هر شب ‌جان نزدیک به ده معتاد را در کابل، پایتخت می‌گیرد. افغانستان حدود سه میلیون معتاد دارد و نزدیک به نود درصد مواد مخدر جهان را تولید می‌کند. افغانستان حدود سه میلیون معتاد دارد و نزدیک به نود درصد مواد مخدر جهان را تولید می‌کند.

اسماعیل شهامت در کابل می‌گوید دسترسی آسان به مواد مخدر، باعث افزایش اعتیاد بین جوانان شده است.