پارک‌های شهر هرات و نگرانی از محدودیت فضای سبز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پارک‌های شهر هرات و نگرانی از محدودیت فضای سبز

مدیریت برخی از پارک‌های اصلی شهر هرات از سوی بخش خصوصی، اداره حفاظت از محیط زیست این ولایت را نگران کرده است.

این اداره می‌گوید سرمایه گذاران بخش خصوصی که این پارک‌ها را از شهرداری به اجاره گرفته‌اند، برای منفعت شخصی، فضای سبز را به شدت محدود کرده و به جای آن قهوه‌خانه‌ها و رستواران‌های پردرآمد ساخته‌اند.

محمد قاضی زاده از هرات گزارش می‌دهد.