بازگشت ده‌ها قطعه از آثار باستانی افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت ده‌ها قطعه از آثار باستانی افغانستان

ژاپن ده ها قطعه آثار باستانی افغانستان را به این کشور برگردانده. این آثار در زمان جنگ های داخلی در سالهای ۱۹۹۰ میلادی ربوده و به ژاپن قاچاق شده بود. نماینده سازمان یونسکو در کابل گفته که بازگرداندن این آثار پیام روشنی به دیگر کشورها می فرستد. عالیه رجایی از کابل گزارش میدهد.