بازگشت ده‌ها قطعه از آثار باستانی افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت ده‌ها قطعه از آثار باستانی افغانستان

  • 17 فوریه 2017 - 29 بهمن 1395

ژاپن ده ها قطعه آثار باستانی افغانستان را به این کشور برگردانده. این آثار در زمان جنگ های داخلی در سالهای ۱۹۹۰ میلادی ربوده و به ژاپن قاچاق شده بود. نماینده سازمان یونسکو در کابل گفته که بازگرداندن این آثار پیام روشنی به دیگر کشورها می فرستد. عالیه رجایی از کابل گزارش میدهد.