ابراز عشق به زمین و زن؛ جشن اسفندگان در کابل برگزار شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابراز عشق به زمین و زن؛ جشن اسفندگان در کابل برگزار شدz

  • 24 فوریه 2017 - 06 اسفند 1395

برای اولین بار جشن اسفندگان در کابل برگزار شده. انستیوی مطالعات استراتژیک افغانستان این جشن را با هدف نگاه به زندگی زنان افغان برگزار کرد. خبرنگار ما ارشاد هنریار می‌گوید تلاش‌ برای زنده‌ کردن جشن‌های باستانی در افغانستان بیشتر شده.