بسته شدن مرزهای پاکستان به روز افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان چگونه قیمت‌های بازار را ثابت نگه داشت

  • 25 فوریه 2017 - 07 اسفند 1395

بیش از یک هفته است که پاکستان مرزهای خود با افغانستان را بسته، اما این‌بار برخلاف گذشته، بسته شدن مرزها، تاثیر منفی چندانی روی زندگی افغان‌ها نگذاشته و قیمت مواد اولیه در بازارهای افغانستان تغییر زیادی نکرده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید پاکستان دیگر تنها شریک تجاری برای افغانستان نیست. خبرنگار ما ارشاد هنریار از کابل گزارش می‌دهد.