فعالیت رهبران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی چه قدر است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فعالیت رهبران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی چه قدر است؟

در بسیاری از کشورهای جهان، رهبران سیاسی و مقام‌های حکومتی برای رساندن پیام‌هایشان به شبکه‌های اجتماعی متوسل شده‌اند. از ایران تا آمریکا. اما در افغانستان، این شبکه‌ها چه نقشی در بازار سیاست دارند؟

تاج الدين سروش از کابل گزارش می‌دهد.