غنی: آب در افغانستان، فرصتی برای همکاری‌های منطقه‌ای است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غنی: آب در افغانستان، فرصتی برای همکاری‌های منطقه‌ای است

اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از کشورهای همسایه خواسته نگران ساخت سدها و شبکه‌های آب در افغانستان نباشند. آقای غنی منابع آب را در افغانستان، فرصتی برای همکاری‌های منطقه‌ای خواند. پیش از این مقامات افغان گفته بودند که همسایه‌ها با ایجاد ناامنی، مانع ساخت سد یا بند در این کشور می‌شوند. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.