موسسه توانبخشی نابینایان در افغانستان به همت دو نابینا راه اندازی شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موسسه توانبخشی نابینایان در افغانستان به همت دو نابینا راه اندازی شد

بنفشه یعقوبی، زن نابینای افغان می‌گوید از زمین خوردن هراسی ندارد و معلولیت برایش مهم نیست. او بهمراه همسر نابینایش که ایرانی است، یک موسسه توانبخشی برای کمک به نابینایان در افغانستان تاسیس کرده. بنفشه یعقوبی در کنار آموزش معلولان، برای دفاع از حقوق آنها هم تلاش می‌کند. بشیر پیمان خبرنگار بی‌بی‌سی به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، پای صحبت او نشسته.