مرکز روان درمانی برای زنان قربانی خشونت در افغانستان ایجاد می‌شود

زنان افغان حق نشر عکس AFP
Image caption رو آوردن به گدایی از پیامدهای خشونت علیه زنان خوانده شده است

دادستانی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان، برای زنان قربانی خشونت، مرکز روان درمانی ایجاد می‌کند.

قرار است دادستانی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان قرارداد ایجاد این مرکز را با یک موسسه خدمات روانی امضا کند.

بر اساس این قرارداد، مرکزی در دادستانی مبارزه با خشونت علیه زنان ایجاد می‌شود و زنانی که به سبب روبرو شدن با خشونت‌های شدید و یا دوامدار، صحت روانی‌شان آسیب دیده را تحت درمان قرار می‌دهد.

پروین رحیمی، رئیس دادستانی مبارزه با خشونت علیه زنان می‌گوید این کار سبب می‌شود که قربانیان خشونت دیگر به خود آسیب نرسانند.

در افغانستان مراکز روان درمانی وجود دارند، اما هیچ درمانگاه ویژه زنانه برای صحت روانی فعالیت ندارد.

تیمورشاه مصمم روان پزشک در کابل می‌گوید یک تعداد از بیماران‌شان بارها به سبب روبرو شدن با خشونت به فکر پایان دادن به زندگی خود افتاده اند.

دادستانان می‌گویند در سال ۱۳۹۵ خورشیدی نزدیک به ۲۵۰۰ قضیه خشونت با زنان را بررسی کرده‌اند.

چند روز پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم با نشر گزارش سالانه خود گفت که در سال روان نزدیک به ۵۶۰۰ مورد خشونت با زنان را ثبت کرده است.

گزارش نشان می‌دهد که خشونت همچنان خانواده‌ها را از هم می‌پاشد، بیش از ۱۹۰۰ مورد خشونت سبب بی‌سرنوشتی شده و بیش از ۵۰۰ مورد دیگر هم سبب تفریق.

خشونت‌های ثبت شده در ۲۳۴ مورد سبب قتل، در ۵۲ مورد اقدام به خودکشی، ۲۲۰ مورد باعث خودسوزی، ۳۰ مورد ترک تحصیل، ۴۵ مورد ترک وظیفه، ۱۱۰ مورد جراحت و در ۴۵ مورد رو آوردن به گدایی را به دنبال داشته است.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط