آلود‌گي هوا در كابل؛ سوخت بی‌کیفیت خودروها مصرف چوب و ذغال سنگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عامل آلود‌گی هوا در كابل؛ سوخت بی‌کیفیت خودروها و مصرف چوب و ذغال سنگ

آلود‌گی هوا در کابل، سالانه جان بیش از سه هزار نفر را می‌گیرد. بر اساس آمار دولت افغانستان، عامل بخش زیادی از این آلود‌گی، مصرف چوب و ذغال سنگ در فصل سرماست. یک دلیل دیگر آن سوخت بی‌کیفیت خودروهاست. در ادامه مجموعه "تا بتوانم نفس بکشم" تاج‌الدین سروش نگاهی انداخته به وضعیت هوا در کابل.

موضوعات مرتبط