سومین دانشگاه برزگ اسلامی جهان در ننگرهارساخته می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سومین دانشگاه بزرگ اسلامی جهان در ننگرهارساخته می‌شود

ساخت سومین دانشگاه بزرگ اسلامی جهان در ننگرهار در شرق افغانستان جریان دارد. عربستان حامی اصلی این پروژه پانصد میلیون دلاری است. پروژه ای که با موانع زیادی روبروست. از جمله حضور طالبان و داعش دراین منطقه. در مدت کوتاهی که از آغاز کار گذشته، سه کارگر ربوده شده‌اند. در آغاز مجموعه گزارشهای ویژه بی بی سی فارسی از ولایت ننگرهار، اسماعیل شهامت، از چالش‌های ساخت این دانشگاه میگوید: