تلخی زیتون به کام تولیدکنندگان افغان ماند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلخی زیتون به کام تولیدکنندگان افغان ماند

  • 13 مارس 2017 - 23 اسفند 1395

تولید زیتون در افغانستان به شدت کم شده. این کشور از صادرکنندگان فرآورده‌های زیتون به روسیه و آسیای مرکزی بود. کشاورزان می‌گویند که بی توجهی دولت باعث شده تا زیتون ها قابل برداشت نباشند. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در سومین سری از گزارش‌های "ننگرهار، نگاهی از نزدیک" از تلاش‌های تازه دولت در احیای باغ‌های بزرگ زیتون گزارش می‌دهد.