تلخی زیتون به کام تولیدکنندگان افغان ماند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلخی زیتون به کام تولیدکنندگان افغان ماند

تولید زیتون در افغانستان به شدت کم شده. این کشور از صادرکنندگان فرآورده‌های زیتون به روسیه و آسیای مرکزی بود. کشاورزان می‌گویند که بی توجهی دولت باعث شده تا زیتون ها قابل برداشت نباشند. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در سومین سری از گزارش‌های "ننگرهار، نگاهی از نزدیک" از تلاش‌های تازه دولت در احیای باغ‌های بزرگ زیتون گزارش می‌دهد.