اتحادیه اروپا: حمله به شفاخانه نظامی در کابل کار طالبان است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتحادیه اروپا: حمله به شفاخانه نظامی در کابل کار طالبان است

اتحادیه اروپا پیکار جدیدی را برای مبارزه با فساد اداری و مالی در افغانستان آغاز کرده که هدف از آن پیدا کردن راه‌کارهای برای جلوگیری ازغارت سرمایه ملی افغانستان است. فرانک مایکل میلیبن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که دولت اراده مبارزه با فساد را دارد، ولی بازتاب نتایج آن در میان مردم، نیاز به زمان دارد.

آقای میلیبن همچنین گفته که حمله اخیر شورشیان به شفاخانه داوود خان که ۵۱ کشته و ۷۰ زخمی به جا گذاشت، کار طالبان بوده نه داعش.

تاج الدین سروش گفت‌وگویی با فرانک مایکل میلیبن، سفیر اتحادیه اروپا در کابل انجام داده و در ابتدا از او در مورد تغییر رویکرد طالبان و پیامدهای آن به آینده افغانستان پرسیده است.