رد شدن طرح یونیفورم دانش آموزان دختر در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اشرف‌غنی با طرح یونیفورم دانش‌آموزان دختر در افغانستان مخالفت کرد

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان طرح جدید یونیفورم دانش‌آموزان دختر را رد کرده است. این طرح را وزارت معارف تهیه کرده و در آن لباس‌های دانش آموزان شبیه مانتو و از شانه تا زانو برای مرحله ابتدایی و تا قوزک پا برای دبیرستان با رنگ‌های آبی و خاکستری طراحی شده بود که انتقادات زیادی برانگیخت، حالا آقای غنی گفته این طرح با فرهنگ و سنت مردم متناسب نیست.

عالیه رجایی گزارش می‌دهد.