افغانستان مواد لبنی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به کارخانه لبنیات جلال آباد و مشکلات تولیدات داخلی افغانستان

دولت افغانستان می‌گوید نزدیک به شصت درصد مواد لبنی حالا در داخل تولید می‌شود. اما تولیدکننده‌ها هنوز ثمره تولیدهایشان را نچشیده‌اند چون بسیاری از مردم هنوز به فرآورده‌های خارجی دل داده‌اند.

در ادامه مجموعه گزارش‌ها از ولایت ننگرهار، اسماعیل شهامت از چالش‌های سر راه صاحبان کارخانه‌های تولید لبنیات می‌گوید.