تلاش‌ها برای تمدید برنامه ویزا به افغان‌هایی که با آمریکایی‌ها کار می کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش‌ها برای تمدید برنامه ویزا به افغان‌هایی که با آمریکایی‌ها کار می کنند

گروهی از سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات با تهیه طرحی در کنگره آمریکا تلاش می‌کنند برنامه صدور ویزای ویژه مهاجرت برای افغان ها را تمدید کنند. از هفته پیش، سفارت آمریکا در کابل تعیین وقت مصاحبه برای متقاضیان را متوقف کرده. براساس این برنامه، به افغان هایی که با قبول خطر با نیروهای آمریکا در افغانستان کار کرده اند، ویزای ویژه مهاجرت داده می شود. از زمان حضور نظامی آمریکا در افغانستان، حدود چهل هزار افغان از طریق این برنامه به آمریکا مهاجرت کرده اند. خبرنگار ما فرهاد محمدی می‌گوید که اکنون سرنوشت هزاران افغان متقاضی در دست کنگره است.