با گذشت دوسال پرونده فرخنده نهایی نشده ‌است

فرخنده
Image caption فرخنده دختر ۲۷ ساله‌ای بود که دو روز مانده به نوروز سال ۱۳۹۳ در زیارتگاه شاه دوشمشیره به صورت فجیعی کشته شد

با گذشت دوسال هنوز پرونده فرخنده دختر ۲۷ ساله افغانستان که توسط مردان خشمگین در مرکز شهر کابل زجر کش شد، نهایی نشده ‌است.

مردان خشمگین در کابل پس از اینکه یک تعویذ نویس مدعی شده بود که فرخنده قران را آتش زد، او را زجرکش کردند و بعد جسدش را آتش زدند.

دولت افغانستان در ارتباط به این حادثه ۴۹ نفر غیر نظامی و ۲۰ درجه دار و سرباز پلیس را بازداشت کرد.

در دادگاه ابتدایی پرونده قتل فرخنده، از جمع متهمان چهار مرد به مرگ و هشت نفر دیگر به ۱۶ سال زندان محکوم شده بودند. از جمع متهمان غیرنظامی، هجده نفر نیز بی‌گناه اعلام شدند.

همین دادگاه یازده افسر و مامور پلیس را به جرم غفلت در نجات فرخنده از چنگ مردان خشمگینی که او را به قتل رساندند، به یک سال زندان محکوم کرد و هشت نفر دیگرشان را به دلیل نبود مدارک کافی علیه آن‌ها، تبرئه کرد.

در دادگاه تجدید نظر/استیناف در خرداد/ جوزا سال ۱۳۹۴ چهار نفری که به اعدام محکوم شده بودند، مجازات شان به ۲۰ سال کاهش یافت و هشت نفر دیگر دوباره به ۱۶ سال زندان محکوم شدند.

همچنین دادگاه استیناف به اساس حکم ماده ۲۶۲ 'قانون اجراات جزایی افغانستان'، امر رهایی ۳۷ نفر از متهمین پرونده قتل فرخنده را که در دادگاه ابتدایی بیگناه شناخته شده بودند یا به یک سال حبس محکوم شده بودند، صادر کرد.

با گذشته دو سال هنوز پرونده فرخنده ملکزاد نهایی نشده است. اکنون به گفته جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی/ سارنوالی و نجلا راحل وکیل مدافع فرخنده این پرونده دوباره برای بررسی مجدد به دادگاه استیناف ارجاع داده شده است.

خانم راحل می گوید که او و خانواده فرخنده از حکم دادگاه استیناف رضایت ندارند.

درباره قتل فرخنده بیشتر بخوانید:

دادگاه استیناف کابل دستور آزادی ۳۷ متهم پرونده قتل فرخنده ملک‌زاده را صادر کرد

اشرف غنی دستور بررسی مجدد پرونده قتل فرخنده ملکزاده را صادر کرد

حکم چهار متهم پرونده قتل فرخنده ملکزاده از اعدام به حبس تغییر یافت

حق نشر عکس AP
Image caption افراد خشمگین جسد فرخنده را اینجا آتش زدند

به گفته وکیل مدافع فرخنده، خانواده او خواستار اعدام چهار متهم اصلی، دستگیری متهمان فراری و محاکمه افراد پلیس هستند که به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

خانم راحل می‌گوید که دادگاه عالی افغانستان به این دلیل پرونده فرخنده را مسترد کرده که معتقد است حکم دادگاه استیناف درباره ۸ سرباز پلیس نادرست است.

آقای رسولی نیز گفت که دادگاه عالی به این دلیل پرونده را به دادگاه تجدید نظر برگردانده که قضات معتقدند که هشت سرباز پلیس به دلیل غفلت از وظیفه نه، بلکه به دلیل استفاده نکردن از صلاحیت وظیفه‌ای خود باید محاکمه شوند.

آقای رسولی می‌گوید که حکم دادگاه براساس اسناد و مدارک صادر می‌شود و رفت و آمد پرونده فرخنده نیز به این دلیل بوده که کسی به نام عدالت قربانی نشود.

مطالب مرتبط