شروع سال تحصیلی جدید در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شروع سال تحصیلی جدید در افغانستان

  • 23 مارس 2017 - 03 فروردین 1396

سال جدید آموزشی افغانستان امروز با نواختن زنگ مکتبی در کابل آغاز شد. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری از کیفیت آموزش و پرورش انتقاد کرد و خواهان بهبود آن در سراسر کشور شد. این درحالیست که سازمان بین‌المللی "نجات کودکان" در گزارشی گفته که در سال جاری آموزشی بیش از چهارصد هزار کودک از آموزش محروم خواهند ماند. این سازمان گفته که افزایش نا امنی‌ها و احتمال بازگشت مهاجران افغان از پاکستان، زمینه دسترسی کودکان به آموزش را کاهش خواهد داد.

عالیه رجایی گزارش می‌دهد.