اعتراض افغانستان به تصمیم اسلام آباد برای ساخت حصار مرزی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض افغانستان به تصمیم اسلام آباد برای ساخت حصار مرزی

  • 26 مارس 2017 - 06 فروردین 1396

افغانستان به طرح حصارکشی پاکستان در بخشی از مرز بین دو کشور اعتراض کرده است. دولت پاکستان گفته که برای تامین امنیت مرز در مناطق قبیله نشین باجور و مهمند، حصارکشی می کند. وزارت خارجه افغانستان می گوید که این طرح غیرقابل قبول و نقض توافقنامه خط دیورند بین دو کشور است. ارشاد هنریار از کابل گزارش می‌دهد