اعتراض افغانستان به تصمیم اسلام آباد برای ساخت حصار مرزی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض افغانستان به تصمیم اسلام آباد برای ساخت حصار مرزی

افغانستان به طرح حصارکشی پاکستان در بخشی از مرز بین دو کشور اعتراض کرده است. دولت پاکستان گفته که برای تامین امنیت مرز در مناطق قبیله نشین باجور و مهمند، حصارکشی می کند. وزارت خارجه افغانستان می گوید که این طرح غیرقابل قبول و نقض توافقنامه خط دیورند بین دو کشور است. ارشاد هنریار از کابل گزارش می‌دهد