تلاش افغانستان برای مقابله با لشکر بی‌کاران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش افغانستان برای مقابله با لشکر بی‌کاران

  • 28 مارس 2017 - 08 فروردین 1396

حدود ۲۰ هزار شغل در دولت افغانستان خالی است، در حالی‌که هزاران فرد تحصیلکرده در کشور بی کارند. استخدام در دولت افغانستان همواره منبع بزرگی از فساد اداری و مالی خوانده شده و از آن انتقاد شده. اما دولت افغانستان فصل جدیدی را بنام "تشویق" برای جذب نیروهای متخصص در پُست‌های مهم دولتی باز کرده است. فرهاد محمدی از کابل گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط