تلاش افغانستان برای مقابله با لشکر بی‌کاران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش افغانستان برای مقابله با لشکر بی‌کاران

حدود ۲۰ هزار شغل در دولت افغانستان خالی است، در حالی‌که هزاران فرد تحصیلکرده در کشور بی کارند. استخدام در دولت افغانستان همواره منبع بزرگی از فساد اداری و مالی خوانده شده و از آن انتقاد شده. اما دولت افغانستان فصل جدیدی را بنام "تشویق" برای جذب نیروهای متخصص در پُست‌های مهم دولتی باز کرده است. فرهاد محمدی از کابل گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط