اشرف غنی در سفر به استرالیا: مبارزه با تروریسم نیازمند مشارکت کشورهاست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اشرف غنی در سفر به استرالیا: مبارزه با تروریسم نیازمند مشارکت کشورهاست

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته که تروریسم خطری میان‌‌مدت است و مبارزه با آن نیازمند مشارکت کشورهای منطقه و جهان. دولت آسترالیا که این روزها میزبان آقای غنی است گفته که به عنوان شریک استراتژیک در کنار افغانستان می‌ماند. استرالیا در چهار سال آینده ۳۲۰ میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند. اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد.