مشکلات  دسترسی به خدمات ابتدایی پزشکی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات دسترسی به خدمات ابتدایی پزشکی در افغانستان

دسترسی به خدمات بهداشتی در افغانستان، به رغم سرمایه‌گذاری میلیونی جامعه جهانی، با مشکلات فراوانی روبروست. افغان‌ها باید ساعت‌ها راه بروند تا خود را به مراکز درمانی برسانند. اما وقتی می‌رسند تازه مشکلات شروع می‌شود. بیشتر مراکز، پزشک متخصص ندارند و مُسکن، داروی اصلی برای تجویز است. خبرنگار ما عالیه رجایی گزارش می‌دهد