حقوق و امتیازهای ۵ عضو مجلس نمایندگان افغانستان قطع شد

مجلس حق نشر عکس WJ
Image caption این نمایندگان امروز حقوق و امتیازشان قطع شد

مجلس نمایندگان افغانستان حقوق و امتیازهای پنج عضو خود را به دلیل غیبت بیش از ۲۰ روز قطع کرد.

عبدالقادر زازی، دبیر/منشی مجلس نمایندگان افغانستان امروز (شنبه، ۲ ثور/اردیبهشت) به بی‌بی‌سی گفت براساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان هر عضو مجلس که بیش از ۲۰ روز غیبت داشته باشند، حقوق و امتیازاتش قطع می‌شود. از اشتراک در جلسات عمومی و کمیسیون‌های مجلس نمایندگان محروم خواهند شد.

آقای زازی توضیح داد که امروز امتیازهای امان‌الله‌گذر و عزت الله عاطف نمایند‌گان کابل، پیربخش گردیوال نماینده ننگرهار، علم خان آزادی و محمد اسحق رهگذر نمایندگان ولایت بلخ، قطع شد.

این نمایندگان نمی‌توانند در یک دور از مجلس که حدود چهارو نیم ماه می‌شود، در نشست عمومی مجلس و در نشست کمیسیونها شرکت کنند.

پیش از این مجلس نمایندگان عضویت احمد بهزاد نماینده هرات، بشیر احمد ته‎‌ینج نماینده فاریاب، فرشته انوری نماینده ننگرهار و پروین درانی نماینده کوچی‌ها را به تعلیق درآورده بود.

آقای زازی امروز به بی‌بی‌سی گفت که مجلس نمایندگان حق تعلیق عضویت اعضای خود را ندارد و بر اساس اصول وظایف داخلی فقط می‌تواند حقوق و امتیازهای نمایندگان متخلف از اصول وظایف داخلی را قطع کند.

خبرسازترین تصمیم مجلس برای تعلیق عضویت یک نماینده در ۳۱ ثور/اردیبهشت ۱۳۸۶ در دور پیشین اتحاذ شد که براساس آن ملالی جویا نماینده ولایت فراه دیگر نتوانست به مجلس بازگردد.

مطالب مرتبط