گزارش بی بی سی از پایگاه نظامی بلخ بعد از حمله طالبان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش بی بی سی از پایگاه نظامی بلخ بعد از حمله طالبان

وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش افغانستان استعفا کردند. این دو مقام ارشد امنیتی بعد از حمله پرتلفات طالبان به یک پایگاه نظامی در ولایت بلخ، تصمیم گرفتند کنارگیری کنند. استین رولت، خبرنگار بی بی سی، اولین خبرنگاری است که توانسته به داخل این پایگاه نظامی برود. او از مسجد این پایگاه که یکی از دو محل اصلی هدف حمله طالبان بود، دیدن کرده.