وزیر دفاع و رئیس ارتش افغانستان در میان موج  اعتراض ها استعفا کردن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیر دفاع و رئیس ارتش افغانستان در میان موج اعتراض ها استعفا کردند

وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش افغانستان استعفا کردند. این دو مقام ارشد امنیتی بعد از حمله پرتلفات طالبان به یک پایگاه نظامی در ولایت بلخ، تصمیم گرفتند کنارگیری کنند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان استعفای آنها را پذیرفته. دولت افغانستان برای این دو پست مهم امنیتی سرپرست تعیین کرده. به گفته بعضی منابع، در حمله ولایت بلخ حدود ۲۰۰ سرباز کشته شدند. اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد.