ساخت بیمارستان در بامیان با کمک های جهانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساخت بیمارستان در بامیان با کمک‌های جهانی

بامیان که از فقیرترین ولایت افغانستان است و همواره از کمبود امکانات بهداشتی رنج برده، حالا یک بیمارستان مدرن و مجهز دارد. این بیمارستان جدید با هزینه بیش از بیست میلیون دلار و با کمک مالی کشورهای کانادا و فرانسه و همین طور بنیاد آقاخان ساخته شده. خبرنگار ما ارشاد هنریار که به بامیان رفته می‌گوید کاهش مرگ‌ و میر مادران و نوزادان از اهداف مهم ساخت این بیمارستان است.