بازگشت گلبدین حکمتیار به کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت گلبدین حکمتیار به کابل

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، به زودی وارد کابل می‌شود. تا قبل از امضای توافق صلح با دولت، حزب اسلامی حکمتیار در کنار گروه طالبان علیه دولت می‌جنگید. نام آقای حکمتیار هم سالها در فهرست سیاه سازمان ملل قرار داشت و دولت آمریکا برای سر او جایزه تعیین کرده بود. تاج الدین سروش از کابل گزارش می‌دهد.