گلبدین حکمتیار؛
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حزب اسلامی حکمتیار؛ ۳۷ سال جنگ و شورش

گلبدین حکمتیار در میان چهره‌های سیاسی افغانستان موقعیت ویژه خود را دارد. او به دلیل اتخاذ سیاست‌های خود در دوران مبارزه افغان‌ها با نیروهای شوروی، از تندروترین رهبران جهادی افغانستان به شمار می‌آید.

آقای حکمتیار پس از سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله در سال ۱۹۹۲، با حکومت مجاهدین به رهبری برهان‌الدین ربانی درگیر جنگ شد و در اواخر این حکومت به عنوان نخست وزیر آن به دولت پیوست.

آقای حکمتیار پس از توافق صلح با حکومت وحدت ملی و پس از ۲۰ سال به کابل بر می‌گردد.