حکمتیاردر لغمان: جنگ طالبان با دولت نامشروع است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حکمتیاردر لغمان: جنگ طالبان با دولت نامشروع است

گلبدين حكمتيار، رهبر حزب اسلامى أفغانستان، بعد از سالها زندگى در خفا در يك نشست خبرى در ولايت لغمان حضور پیدا کرد و مبارزه مسلحانه طالبان را غير مشروع خواند. آقاى حكمتيار گفت افغانستان به حكومت مركزى نيرومند نياز دارد و آمادگى اش را براى همكارى با تمامى گروه هاى سياسى اعلام كرد. اسماعیل شهامت از لغمان گزارش می دهد.