یک نهاد تحقیقاتی: استخدام کارکنان در افغانستان بر اساس تعلقات قومی و حزبی صورت می‌گیرد

اصلاحات اداری حق نشر عکس IARCSC.
Image caption کمیسیون اصلاحات اداری بعد از سقوط گروه طالبان در افغانستان ایجاد شد و هدف آن استخدام افراد براساس شایستگی اعلام شد

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در گزارش سنبله/شهریور ۱۳۹۵ خود که امروز به رسانه‌ها فرستاده، نوشته که در استخدام کارمندان غیرنظامی افغانستان، حزب گرایی و ملحوظات قومی عمومیت دارد.

این نهاد افزوده که به دلیل نبود راهکارهای شفاف، سازگار و منسجم استخدام براساس شایستگی در افغانستان انجام نمی‌شود.

در این گزارش آمده که پرداخت حقوق چندگانه موجب بروز سیستم نهادهای خدمات غیرنظامی موازی شده ‌است. در سیستم فعلی به افزایش ظرفیت کارمندان که بتوانند به طور موثر کار انجام دهند، توجه صورت نگرفته ‌است.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان افزوده که اراده و تعهد سیاسی لازم برای ایجاد اصلاحات اداری در افغانستان وجود ندارد و همچنین چشم اندازی روشنی در دولت برای ایجاد این اصلاحات مشاهده نمی‌شود.

براساس این تحقیق، هماهنگی لازم میان نهادهای سیاسی و اداری وجود ندارد و بیشتر به راه حل‌های فوری و رویدادگرا توجه و به پروژه‌های بیرونی به جای کمیسیون اصلاحات اهمیت داده می‌شود.

نبود مقرره و قوانین لازم در زمینه اصلاحات اداری چالش دیگر عنوان شده و در این تحقیق آمده که نیاز است تاقانون تشکیلات و کارکنان خدمات ملکی/غیر نظامی نیز تعدیل شوند.

به نوشته این نهاد وظایف نخستین کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان به دلیل وجود بازیگران متعدد از جمله کمک کنندگان بین‌المللی تضعیف شده‌است.

مشکل دیگر کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان تداخل وظیفه‌ای میان وزارت خانه و انجام یک کار توسط چندین نهاد عنوان شده‌است.

در این تحقیق آمده که روند پیچیده در ارائه خدمات، به کیفیت و نحوه اجرا خدمات اداری در افغانستان آسیب زده و باعث افزایش زمینه فساد اداری شده است.

حق نشر عکس AFP
Image caption فقر در افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از دولت افغانستان خواسته که به منظور کاهش فقر، مبارزه با فساد، بهبود وضعیت زندگی مردم و توسعه بخش خصوصی افغانستان به کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان توجه کند.

این نهاد افزوده که دولت افغانستان به منظور هماهنگی میان وزارت خانه‌ها و نهادهای دولتی یک کمیته‌ای را مرکب از نمایندگان این وزارت خانه‌ها و نهادهای دولتی ایجاد کند که توسط رئیس جمهوری افغانستان و یا ریاست اجرائیه افغانستان رهبری شود.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان چندی قبل نادر نادری را به جای احمد مشاهد به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات اداری تعیین کرد.

در ۱۷ جوزا/خرداد سال گذشته دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که آقای نادری به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور روابط عمومی و استراتژیک تعیین شده است. پیشتر سمت او "سفیر افتخاری حمایت از آزادی بیان" اعلام شده بود.

او چهار سال پیش مشاور دولت لیبی بود و در مورد حاکمیت قانون و امور قضایی مشورت می‌داد و مدتی رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) و بعد رئیس یک نهاد غیردولتی موسوم به واحد تحقیق و ارزیابی در کابل بود که امروز گزارش خود را درباره کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان منتشر کرده‌است.

مطالب مرتبط