مراسم پذیرایی از گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم پذیرایی از گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی

رئیس جمهوری افغانستان، در مراسم پذیرایی از گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، گفت که توافق صلح با این حزب ثابت می‌کند پایان دادن به جنگ یک آرزوی دست یافتنی است. آقای حکمتیار هم گفت با نیت برقراری صلح دائمی به کابل آمده. این رهبر جهادی که از مخالفان مسلح دولت بود هفته گذشته پس از سالها زندگی پنهانی در ولایت لَغمان در انظار عمومی ظاهر شد. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد: