گفتگوی اختصاصی با اکرم خپلواک مشاور سیاسی رئیس جمهور افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی اختصاصی با اکرم خپلواک مشاور سیاسی رئیس جمهور افغانستان

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان پس از حدود دو دهه زندگی پنهانی، امروز به کابل بازگشت. آقای حکمتیار در اولین نطق‌اش در ارگ ریاست جمهوری گفت که آماده است به عنوان میانجی صلح بین دولت و طالبان کار کند. دولت افغانستان دستیابی به توافق صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را یکی از بزرگترین دستاوردهایش می‌داند. خلیل نوری خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل در گفتگوی اختصاصی با اکرم خپلواک مشاور سیاسی رئیس جمهوری از او در مورد دشوارترین مرحله این مذاکرات پرسیده.