برنامه دولت افغانستان برای کمک به زنان معتاد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه دولت افغانستان برای کمک به زنان معتاد

به تازگی دولت افغانستان، مرکزی را برای کمک به زنان معتاد به مواد مخدر راه انداخته‌است. بر اساس آمار رسمی، نزدیک به ۸۵۰ هزار زن معتاد در این کشور وجود دارد. خبرنگار ما عالیه رجایی از این مرکز دیدن کرده و می‌گوید دولت در تلاش بازگرداندن این زنان به جامعه سالم است.

موضوعات مرتبط