مردی در قندوز، همسرش و یک مرد بیگانه را به اتهام زنا سر برید

Image caption نقشه قندوز

پلیس قندوز در شمال افغانستان تأیید کرده که یک مرد همسرش را با مردی بیگانه با چاقو کشته و بعد خود را به پلیس تسلیم کرده است.

انعام‌الدین رحمانی، سخنگوی فرماندهی قندوز روز یکشنبه (۲۴ ثور/اردیبهشت) به بی‌بی‌سی گفت که این قتل دیشب در خانه این مرد روی داده است.

آقای رحمانی افزود که وقتی صاحب خانه دیشب متوجه شد که مردی بیگانه وارد خانه او، در غرب شهر قندوز شده و بعد او را دید که در اتاقی دیگر با همسرش "زنا" می‌کند.

به گفته سخنگوی پلیس، مرد صاحب خانه در همان لحظه اقدام به قتل مرد بیگانه و همسرش کرد و هر دو را سر برید.

او افزود که حالا این مرد در بازداشت پلیس است و چگونگی وقوع جرم را "اعتراف" کرده است.

آقای رحمانی گفت که هم این مرد قاری قرآن است و هم مرد مقتول قاری قرآن بوده است.

هنوز پرونده این قتل در نهادهای قضایی افغانستان بررسی نشده است. اگر اتهام وارده ثابت شود، ماده ۳۹۸ قانون جزا (کیفری) افغانستان در موارد مشابه به آنچه که در این قتل بیان شده، کشتن مرتکبان فعل "زنا" را جایز می‌داند.

در این ماده آمده است: "شخصی که باثر دفاع از ناموس، زوجه یا یکی از محارم خود را در حالت تلبس به زنا یا وجود او را با شخصی غیر در یک بستر مشاهده و فی الحال هر دو یا یکی از آنها را به قتل رسانده یا مجروح سازد ازجزای قتل و جرح معاف اما تعزیراً حسب احوال به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد."

قانون جزای افغانستان در سال ۱۳۵۵ در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان تصویب شده و تا حال بخش اعظم آن از جمله این ماده همچنان نافذ است.

موضوعات مرتبط