آریانا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنجال بر سر لباس آریانا سعید

  • 17 مهٔ 2017 - 27 اردیبهشت 1396

لباس تازه آریانا سعید که در کنسرتی در پاریس پوشیده بود، واکنش‌های زیادی برانگیخته است.

آریانا سعید هنرمند شناخته‌شده و از داوران برنامه پرطرفدار موسیقی "ستاره افغان" است که از کابل نشر می‌شود.

او در کنسرتی که همین هفته در پاریس برگزار شد، این پوشش را بر تن داشت؛ مدی که هموطنانش را دو دسته کرده است.

شماری این را ناقض ارزش‌های دینی و مذهبی می‌خوانند و عده‌ای دیگر هم می‌گویند انتخاب لباس حق فردی است و باید به آن احترام گذاشت.