حذف عبدالله عبدالله  از رهبری حزب جمعیت اسلامی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حذف عبدالله عبدالله از رهبری حزب جمعیت اسلامی

حزب جمعیت اسلامی افغانستان فهرست جدید ۶۴ نفری اعضای شورای رهبری خود را اعلام کرده . نام عبدالله عبدالله و امرالله صالح ، دو عضو اصلی حزب به چشم نمی خورد. ریاست شورا همچنان در دست صلاح الدین ربانی است و نفر دوم حزب عطا محمد نور است. جمعیت اسلامی از احزاب اصلی افغانستان است که برای حضور موثر در سیاست شورای رهبری خود را بازسازی کرده است. اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد.