معرفی تعدادی از کارمندان شهرداری کابل به دادستانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معرفی تعدادی از کارمندان شهرداری کابل به دادستانی

  • 25 مهٔ 2017 - 04 خرداد 1396

شهرداری کابل می‌گوید در ماههای اخیر 180 کارمند خود را به اتهام فساد اداری و مالی، به دادستانی معرفی کرده. در میان آنها از کارکنان پایین رتبه تا مدیران ارشد دیده می‌شوند. شهرداری کابل همواره با اتهام فساد اداری روبرو بوده. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد: