همزمان با شروع ماه رمضان افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همزمان با شروع ماه رمضان افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان

ماه رمضان که می‌رسد، قیمت مواد خوراکی به ویژه حبوبات در بازارهای افغانستان هم افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر نرخ بیشتر مواد خوراکی دست‌کم ۱۰ درصد بیشتر شده و این روند تا آخر ماه رمضان ادامه دارد. عالیه رجایی، همکار ما به بازار اصلی کابل سر زده است.