رئیس مبارزه با مواد مخدرایران می گوید پس از سقوط طالبان ، تولید ۳۵ برابر شده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس مبارزه با مواد مخدرایران: پس از سقوط طالبان ، تولید ۳۵ برابر شده

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران هشدار داده که کشت مواد مخدر در افغانستان افزایشی سرسام آور داشته. مسعود زاهدیان در حاشیه نشستی در مسکو گفته امسال کشت مواد مخدر در افغانستان ۳۵ برابر بیشتر از سال ۲۰۰۱ خواهد بود . سالی که آمریکا به افغانستان حمله کرد. مقامهای افغان میگویند دولت به دلیل ناامنی، توانایی از بین بردن کشتزارهای کوکنار را ندارد و نیازمند همکاریهای جهانی است. ارشاد هنریار از کابل گزارش می‌دهد.