تصاویری دیده نشده از گوشه و کنار ارگ ریاست جمهوری افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصاویری دیده نشده از گوشه و کنار ارگ ریاست جمهوری افغانستان

دولت افغانستان به تازگی عکس‌های دیده نشده‌ای از درون و بیرون ارگ یا کاخ ریاست جمهوری کشور منتشر کرده‌است. ارگ شاهی افغانستان در ۸۳ هکتار زمین در سال ۱۸۸۰ و در زمان سلطنت عبدالرحمان خان بنا شد. اما بخش‌هایی از کاخ ریاست جمهوری در جنگ‌های داخلی دهه ۹۰ ویران شد که اکنون دوباره بازسازی شده‌ است.

موضوعات مرتبط