ابهام در نحوه تامین امنیت در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابهام در نحوه تامین امنیت در افغانستان

  • 31 مهٔ 2017 - 10 خرداد 1396

مهرزاد کهن‌روز نگاهی انداخته به سابقه حملات تروریستی در افغانستان و نقش نیروهای خارجی و افغان در تامین امنیت