تنش میان دولت افغانستان و معترضان به وضعیت امنیتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنش میان دولت افغانستان و معترضان به وضعیت امنیتی

  • 4 ژوئن 2017 - 14 خرداد 1396

سازمان ملل متحد از دولت افغانستان و معترضان به وضعیت امنیتی در کشور خواسته خشونت را با خشونت پاسخ ندهند. در چهار روز اخیر و در دور تازه خشونتها، صد نفر کشته و ۷۰۰ نفر دیگر مجروح شده اند. خبرنگار ما هارون نجفی زاده از روز سوم همایش اعتراضی در کابل گزارش می دهد.