گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از زندگی تحت حاکمیت طالبان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از زندگی تحت حاکمیت طالبان

  • 10 ژوئن 2017 - 20 خرداد 1396

حدود دو سال است که طالبان مناطق وسیعی را در ولایت هلمند در جنوب افغانستان تصرف کرده. ولایتی که در آن طالبان صدها سرباز افغان و خارجی را کشته است. از آن‌زمان تاکنون اطلاعات کمی در مورد زندگی تحت حاکمیت طالبان به دست آمده. علی حسینی، خبرنگار بی‌بی‌سی اولین گزارشگری است که به قلمرو آن‌ها رفته تا زندگی در آنجا را از نزدیک ببیند: