جایی امن برای پرندگان مهاجر در میدان جنگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایی امن برای پرندگان مهاجر در میدان جنگ

  • 11 ژوئن 2017 - 21 خرداد 1396

دولت افغانستان تالاب "کول حشمت خان" در جنوب کابل را به عنوان چهارمین پارک ملی کشور برگزید. این تالاب که در گذشته محل تخم گذاری هزاران پرنده و مرغابی بوده، مدت ها از چشم افتاده بود. خبرنگار ما عالیه رجایی از وضعیت دهها گونه پرنده که این منطقه زندگی می کنند می گوید.

موضوعات مرتبط